Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tiến An

Nguyên quán Cù Mân - Bố Trạch - Quảng Bình

Hi sinh 9/4/1975

Cấp bậc Binh nhất

Đơn vị F7 - QĐ 4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tiến An

  Nguyên quán Cù Mân - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Bùi Tiến An, nguyên quán Cù Mân - Bố Trạch - Quảng Bình hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Tiến An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1955, hiện đang yên nghỉ tại Xã Bình Lâm - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Doản Tiến An

  Nguyên quán Hưng Thịnh - Thống Nhất - Đồng Nai

  Liệt sĩ Doản Tiến An, nguyên quán Hưng Thịnh - Thống Nhất - Đồng Nai hi sinh 11/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...