Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tiến Anh

Nguyên quán Lộc Tấn - Lộc Ninh - Sông Bé

Hi sinh 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Anh Tiến

  Nguyên quán Hội Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Anh Tiến, nguyên quán Hội Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Anh Tiến

  Nguyên quán Hội Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Anh Tiến, nguyên quán Hội Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Anh Tiến

  Nguyên quán Hồi Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Anh Tiến, nguyên quán Hồi Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 9/4/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Anh Tiến

  Nguyên quán Hội Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Anh Tiến, nguyên quán Hội Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...