Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tiến Bình

Nguyên quán Tứ Xuyên - Tứ Kỳ - Hải Hưng

Hi sinh 12/5/1971

Cấp bậc H2 - Aphó

Đơn vị D1 - C30

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tiến Bình

  Nguyên quán Tứ Xuyên - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Tiến Bình, nguyên quán Tứ Xuyên - Tứ Kỳ - Hải Hưng hi sinh 12/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Bình

  Nguyên quán Tây Sơn Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Bình, nguyên quán Tây Sơn Thái Bình, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Bình

  Nguyên quán Tây Sơn - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Bình, nguyên quán Tây Sơn - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại huyện Can Lộc - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh
 5. Xem thêm các kết quả khác...