Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tiến Ca

Nguyên quán Đội Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Ninh

Sinh 1941

Hi sinh 22/01/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tiến Ca

  Nguyên quán Đội Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Tiến Ca, nguyên quán Đội Sơn - Duy Tiên - Hà Nam Ninh, sinh 1941, hi sinh 22/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Tiến Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 22/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Ca

  Nguyên quán Đại Thành - Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Ca, nguyên quán Đại Thành - Thường Tín - Hà Tây hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Tiến Ca

  Nguyên quán Tam Nông - Duyên Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Trần Tiến Ca, nguyên quán Tam Nông - Duyên Hà - Thái Bình hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...