Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tiến Đỏ

Nguyên quán Tứ Xuyên - Tứ Kỳ - Hải Hưng

Sinh 1945

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tiến Đỏ

  Nguyên quán Tứ Xuyên - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Tiến Đỏ, nguyên quán Tứ Xuyên - Tứ Kỳ - Hải Hưng, sinh 1945, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Tiến Đỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Đỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Tiến Đỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Đỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Tiến Đỏ

  Nguyên quán Tứ Xuyên - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Tiến Đỏ, nguyên quán Tứ Xuyên - Tứ Kỳ - Hải Hưng, sinh 1945, hi sinh 07/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...