Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tiến Gióng

Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tiến Gióng

  Nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Tiến Gióng, nguyên quán Đan Phượng - Hà Tây hi sinh 1/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Tiến Gióng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Gióng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Gióng

  Nguyên quán Biên Giang - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Gióng, nguyên quán Biên Giang - Thanh Oai - Hà Tây hi sinh 31 - 01 - 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Gióng

  Nguyên quán Biên Giang - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Gióng, nguyên quán Biên Giang - Thanh Oai - Hà Tây hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...