Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tiến Lĩnh

Nguyên quán Gia Viễn - Ninh Bình

Hi sinh 26 - 09 - 1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tiến Lĩnh

  Nguyên quán Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Bùi Tiến Lĩnh, nguyên quán Gia Viễn - Ninh Bình hi sinh 26/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Tiến Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Lĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lĩnh

  Nguyên quán Nguyệt ấn - Lương Ngọc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lĩnh, nguyên quán Nguyệt ấn - Lương Ngọc - Thanh Hoá, sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lĩnh

  Nguyên quán Hoàng Tân - Chí Linh - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lĩnh, nguyên quán Hoàng Tân - Chí Linh - Hải Dương, sinh 1957, hi sinh 15/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...