Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tiến Nùng

Nguyên quán Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hoá

Sinh 1954

Hi sinh 01/08/1978

Cấp bậc Trung đội trưởng

Đơn vị C10 D9 E3 F31

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tiến Nùng

  Nguyên quán Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Tiến Nùng, nguyên quán Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa, sinh 1954, hi sinh 01/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Tiến Nùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Nùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Nùng

  Nguyên quán Quốc Tuấn - An Hải - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Nùng, nguyên quán Quốc Tuấn - An Hải - Hải Phòng, sinh 1947, hi sinh 19/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Nùng

  Nguyên quán Quốc Tuấn - An Hải - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Nùng, nguyên quán Quốc Tuấn - An Hải - Hải Phòng, sinh 1947, hi sinh 19/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...