Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tiến Thuìy

Nguyên quán Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Tân - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tiến Thuìy

  Nguyên quán Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Tiến Thuìy, nguyên quán Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Tân - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Tiến Thuìy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Thuìy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Tiến

  Nguyên quán Ngân hàng - Hồng Bàng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Tiến, nguyên quán Ngân hàng - Hồng Bàng - Hải Phòng, sinh 1927, hi sinh 02/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Tiến

  Nguyên quán Ngân hàng - Hồng Bàng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Tiến, nguyên quán Ngân hàng - Hồng Bàng - Hải Phòng, sinh 1927, hi sinh 2/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...