Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tiến Xuân

Nguyên quán Bảo Hiệu - Lạc Thủy - Hòa Bình

Sinh 1955

Hi sinh 08/12/1977

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C13 D3 E1 F9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Xuân Tiến

  Nguyên quán Thanh Châu - Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Xuân Tiến, nguyên quán Thanh Châu - Quốc Oai - Hà Tây, sinh 1940, hi sinh 5/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Giờ - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Xuân Tiến

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Xuân Tiến, nguyên quán Thái Bình, sinh 1934, hi sinh 25 - 04 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Tiến

  Nguyên quán Phú Xuân - Thọ Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Xuân Tiến, nguyên quán Phú Xuân - Thọ Lộc - Thanh Hóa hi sinh 5/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Xuân Tiến

  Nguyên quán . - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Xuân Tiến, nguyên quán . - Thái Bình, sinh 1934, hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Tiến Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 8/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...