Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tố Quy

Nguyên quán Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh

Sinh 1956

Hi sinh 10/2/1980

Đơn vị E429 - F72

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Duy Tố

  Nguyên quán Hoài Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Duy Tố, nguyên quán Hoài Đức - Hà Tây hi sinh 16 - 02 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Tố

  Nguyên quán Lộc Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Tố, nguyên quán Lộc Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hóa hi sinh 3/9/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Duy Tố

  Nguyên quán Hoài Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Duy Tố, nguyên quán Hoài Đức - Hà Tây hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Tố

  Nguyên quán Lộc Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Tố, nguyên quán Lộc Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hóa hi sinh 3/9/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...