Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trần Huế

Nguyên quán Hồng Thá - Thường Tín - Hà Tây

Sinh 1952

Hi sinh 30/01/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trần Huế

  Nguyên quán Hồng Thá - Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Trần Huế, nguyên quán Hồng Thá - Thường Tín - Hà Tây, sinh 1952, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Trần Huế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trần Huế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Đình Huế

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Đình Huế, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1934, hi sinh 17 - 02 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Huế

  Nguyên quán Thanh Sơn - Thanh Liêm - Nam Hà

  Liệt sĩ Bùi Đức Huế, nguyên quán Thanh Sơn - Thanh Liêm - Nam Hà hi sinh 17/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...