Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trần Phú

Nguyên quán Hoắng Kim - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

Sinh 1950

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trần Phú

  Nguyên quán Hoắng Kim - Hoằng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Trần Phú, nguyên quán Hoắng Kim - Hoằng Hoá - Thanh Hóa, sinh 1950, hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Trần Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trần Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 24/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Lộc - Xã Nhơn Lộc - Huyện An Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Bùi Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 23/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 5. Xem thêm các kết quả khác...