Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trịnh Kiệm

Nguyên quán Ngọc Lân - Lạc Sơn - Hoà Bình

Sinh 1945

Hi sinh 08/03/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trịnh Kiệm

  Nguyên quán Ngọc Lân - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Trịnh Kiệm, nguyên quán Ngọc Lân - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1945, hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Trịnh Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trịnh Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ bùi kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ bùi kiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1974, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Bùi Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Kiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Lộc - Xã Mỹ Lộc - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...