Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Cảnh

Nguyên quán Khu Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội

Sinh 1954

Hi sinh 21 - 08 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trọng Cảnh

  Nguyên quán Khu Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Trọng Cảnh, nguyên quán Khu Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội, sinh 1954, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 20/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Đinh Trọng Cảnh

  Nguyên quán đông Minh - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Đinh Trọng Cảnh, nguyên quán đông Minh - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 06/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...