Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Đạt

Nguyên quán Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình

Hi sinh 13/5/1985

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trọng Đạt

  Nguyên quán Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Bùi Trọng Đạt, nguyên quán Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình hi sinh 13/5/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Hồng Thuận - Xã Hồng Thuận - Huyện Giao Thủy - Nam Định
 3. Liệt sĩ Bùi Trọng Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1985, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1979, hiện đang yên nghỉ tại Diễn Kỷ - Huyện Diễn Châu - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...