Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Giải

Nguyên quán Quang Thành - Yên Thành - Nghệ An

Sinh 1950

Hi sinh 11/01/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trọng Giải

  Nguyên quán Quang Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Trọng Giải, nguyên quán Quang Thành - Yên Thành - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 11/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Giải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Giải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Giải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Chợ Mới - Huyện Chợ Mới - An Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Thọ xuân - Xã Xuân Lập - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
 5. Xem thêm các kết quả khác...