Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Hùng

Nguyên quán Đại Thắng - Đồ Sơn - Hải Phòng

Hi sinh 26/5/1979

Cấp bậc binh nhứt - chiến sĩ

Đơn vị C3 - D212 - E689 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trọng Hùng

  Nguyên quán Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Trọng Hùng, nguyên quán Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 16/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Hùng

  Nguyên quán Đại Thắng - Đồ Sơn - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Trọng Hùng, nguyên quán Đại Thắng - Đồ Sơn - Hải Phòng hi sinh 26/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Trọng Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 26/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Trọng Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 16/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...