Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Huy

Nguyên quán Thạch An - Thạch Thành - Thanh Hóa

Sinh 1964

Hi sinh 13/11/1985

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đào Trọng Huy

  Nguyên quán Hoàng Trung - Hoàng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Đào Trọng Huy, nguyên quán Hoàng Trung - Hoàng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1950, hi sinh 04/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Huy Trọng

  Nguyên quán Kỳ Xuân - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hà Huy Trọng, nguyên quán Kỳ Xuân - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Huy

  Nguyên quán Liên Giang - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Huy, nguyên quán Liên Giang - Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 19/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Võ Trọng Huy

  Nguyên quán Đại An - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Võ Trọng Huy, nguyên quán Đại An - Vụ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1963, hi sinh 9/12/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...