Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Kính

Nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An

Hi sinh 19/6/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu 2, Thị trấn Huyện Yên Thành, Nghệ An
ĐT: 0912.681.014 (Trưởng phòng) - 0914.612.008 (Phó phòng) - 0912.884.800 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trọng Kính

  Nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Trọng Kính, nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 19/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Mai Trọng Kính

  Nguyên quán Nga Trường - Nga Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Mai Trọng Kính, nguyên quán Nga Trường - Nga Sơn - Thanh Hoá, sinh 1947, hi sinh 26/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ NG. TRỌNG KÍNH

  Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ NG. TRỌNG KÍNH, nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1956, hi sinh 4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...