Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Lịch

Nguyên quán Thanh Sơn - Lập Thạch - Vĩnh Phú

Sinh 1945

Hi sinh 25 - 03 - 1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trọng Lịch

  Nguyên quán Thanh Sơn - Lập Thạch - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Trọng Lịch, nguyên quán Thanh Sơn - Lập Thạch - Vĩnh Phú, sinh 1945, hi sinh 25/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Lịch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Thạch Sơn - Xã Thạch Sơn - Huyện Lâm Thao - Phú Thọ
 3. Liệt sĩ Bùi Trọng Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Trọng Lịch

  Nguyên quán Quỳnh Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Hồ Trọng Lịch, nguyên quán Quỳnh Lương - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 10/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...