Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Lộ

Nguyên quán Tiên Sơn - Hà Bắc

Sinh 1940

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3871535 (UBND huyện)
Ban chỉ huy quân sự huyện
Khu phố 8 Phường 5 Đông hà Huyện Cam Lộ, Quảng Trị
ĐT: 053 3524 207 - 053 3871 528 - 0944140386
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trọng Lộ

  Nguyên quán Tiên Sơn - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Trọng Lộ, nguyên quán Tiên Sơn - Hà Bắc, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Lộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ BùiLộ

  Nguyên quán Đông Hội - Lục Ngạn - Hà Bắc

  Liệt sĩ BùiLộ, nguyên quán Đông Hội - Lục Ngạn - Hà Bắc hi sinh 13 - 06 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ BùiLộ

  Nguyên quán Đông Hội - Lục Ngạn - Hà Bắc

  Liệt sĩ BùiLộ, nguyên quán Đông Hội - Lục Ngạn - Hà Bắc hi sinh 13/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...