Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Ninh

Nguyên quán Hải Hưng - Hải Hậu - Nam Hà

Hi sinh 29/10/1981

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trọng Ninh

  Nguyên quán Hải Hưng - Hải Hậu - Nam Hà

  Liệt sĩ Bùi Trọng Ninh, nguyên quán Hải Hưng - Hải Hậu - Nam Hà hi sinh 29/10/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1981, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ninh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Sơn - Xã Hoài Sơn - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Lê Trọng Ninh

  Nguyên quán Dông hưng - Đông Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Lê Trọng Ninh, nguyên quán Dông hưng - Đông Sơn - Thanh Hoá, sinh 1962, hi sinh 10/03/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...