Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Quang

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Trọng

  Nguyên quán Thạch Việt - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quang Trọng, nguyên quán Thạch Việt - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 27/09/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Trọng

  Nguyên quán Thạch Việt - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quang Trọng, nguyên quán Thạch Việt - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 27/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Trọng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...