Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Quỳnh

Nguyên quán Bình Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Hi sinh 1/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trọng Quỳnh

  Nguyên quán Bình Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Trọng Quỳnh, nguyên quán Bình Sơn - Anh Sơn - Nghệ An, sinh 1951, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Trọng Trọng Quỳnh

  Nguyên quán Đức LÝ - LÝ Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trọng Trọng Quỳnh, nguyên quán Đức LÝ - LÝ Nhân - Hà Nam Ninh hi sinh 13/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Trọng Trọng Quỳnh

  Nguyên quán Đức LÝ - LÝ Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Trọng Trọng Quỳnh, nguyên quán Đức LÝ - LÝ Nhân - Hà Nam Ninh hi sinh 13/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Trọng Trọng Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trọng Trọng Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...