Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng

Nguyên quán Vũ Ninh - Vũ Tiến - Thái Bình

Sinh 1950

Hi sinh 21 - 01 - 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng

  Nguyên quán Sơn Hà - Bảo Thắng - Lào Cai

  Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng, nguyên quán Sơn Hà - Bảo Thắng - Lào Cai, sinh 1947, hi sinh 24/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng

  Nguyên quán Sơn Hà - Bảo Thắng - Lao Cai

  Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng, nguyên quán Sơn Hà - Bảo Thắng - Lao Cai, sinh 1947, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Cát Sơn - Xã Cát Sơn - Huyện Phù Cát - Bình Định
 4. Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng

  Nguyên quán Vũ Ninh - Vũ Tiến - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng, nguyên quán Vũ Ninh - Vũ Tiến - Thái Bình, sinh 1950, hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...