Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng

Nguyên quán Sơn Hà - Bảo Thắng - Lào Cai

Sinh 1947

Hi sinh 24/04/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng

  Nguyên quán Sơn Hà - Bảo Thắng - Lao Cai

  Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng, nguyên quán Sơn Hà - Bảo Thắng - Lao Cai, sinh 1947, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Cát Sơn - Xã Cát Sơn - Huyện Phù Cát - Bình Định
 3. Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng

  Nguyên quán Vũ Ninh - Vũ Tiến - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng, nguyên quán Vũ Ninh - Vũ Tiến - Thái Bình, sinh 1950, hi sinh 21 - 01 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng

  Nguyên quán Vũ Ninh - Vũ Tiến - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Trọng Thắng, nguyên quán Vũ Ninh - Vũ Tiến - Thái Bình, sinh 1950, hi sinh 21/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...