Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Thủy

Nguyên quán Đú Sáng - Kim Bôi - Hà Sơn Bình

Cấp bậc H2 - CS

Đơn vị D27 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH CỬU
kp8-TT Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 3697959- 061.3861130(giám đốc)
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP2 - TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: 061.3962500

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trọng Thủy

  Nguyên quán Đú Sáng - Kim Bôi - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Trọng Thủy, nguyên quán Đú Sáng - Kim Bôi - Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Thủy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - Xã Thạnh Phú - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Đỗ Trọng Thủy

  Nguyên quán Thái Giang - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Đỗ Trọng Thủy, nguyên quán Thái Giang - Thái Thụy - Thái Bình, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Lê Trọng Thủy

  Nguyên quán Tân Phú - Đồng Nai

  Liệt sĩ Lê Trọng Thủy, nguyên quán Tân Phú - Đồng Nai hi sinh 12/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...