Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Tục

Nguyên quán Viên Thành - Yên Thành - Nghệ An

Hi sinh 1952

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Viên Thành - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trọng Tục

  Nguyên quán Viên Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Trọng Tục, nguyên quán Viên Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Viên Thành - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Thọ xuân - Xã Xuân Lập - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
 3. Liệt sĩ bùi trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ bùi trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Bùi Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Cường - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...