Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trọng Vuông

Nguyên quán Viên Thành - Yên Thành - Nghệ An

Hi sinh 5/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Viên Thành - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trọng Vuông

  Nguyên quán Viên Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Trọng Vuông, nguyên quán Viên Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 5/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Viên Thành - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Trọng Vuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Vuông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Đắk Nông - Đắk Lắk
 3. Liệt sĩ Châu Vuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Vuông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1966, hiện đang yên nghỉ tại huyện Cầu Kè - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Thạch Vuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Vuông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1964, hiện đang yên nghỉ tại huyện Cầu Kè - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
 5. Xem thêm các kết quả khác...