Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trung Thành

Nguyên quán Hoàng Hoá - Thanh Hoá

Sinh 1950

Hi sinh 20/08/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trung Thành

  Nguyên quán Đại Thịnh - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Trung Thành, nguyên quán Đại Thịnh - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 21 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Trung Thành

  Nguyên quán Đại Thịnh - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Trung Thành, nguyên quán Đại Thịnh - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trung Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trung Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 8/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Bùi Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trung Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý Xã Đại thịnh - Vĩnh Phúc
 6. Xem thêm các kết quả khác...