Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trung Tiến

Nguyên quán Đông Hưng - Tiền Hải - Thái Bình

Hi sinh - /1/1976

Cấp bậc H2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu liên cơ quan - 30 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ
ĐT: (058) 3525 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trung Tiến

  Nguyên quán Đông Hưng - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Trung Tiến, nguyên quán Đông Hưng - Tiền Hải - Thái Bình hi sinh 1/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòn Dung - tỉnh Khánh Hòa
 2. Liệt sĩ Bùi Trung Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trung Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Hòn Dung - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Bùi Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tiên Sơn - Xã Tiên Sơn - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Tiến

  Nguyên quán Ngân hàng - Hồng Bàng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Tiến, nguyên quán Ngân hàng - Hồng Bàng - Hải Phòng, sinh 1927, hi sinh 02/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...