Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trung Tín

Nguyên quán Quảng Hợp - Quảng Trạch - Quảng Bình

Sinh 1932

Hi sinh 6/7/1965

Cấp bậc Trung úy

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trung Tín

  Nguyên quán Quảng Hợp - Quảng Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Bùi Trung Tín, nguyên quán Quảng Hợp - Quảng Trạch - Quảng Bình, sinh 1932, hi sinh 6/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Trung Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trung Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Xã Trực Thanh - Xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định
 3. Liệt sĩ Bùi trung Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi trung Tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại xã Cảnh dương - Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ Bùi Trung Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trung Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Xã Trực Thanh - Xã Trực Thanh - Huyện Trực Ninh - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...