Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trường Biên

Nguyên quán Tam Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai

Hi sinh 21/10/1963

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trường Biên

  Nguyên quán Tam Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Bùi Trường Biên, nguyên quán Tam Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 21/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Trường Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trường Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 16/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 12/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đức Hòa - Xã Đức Hòa - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...