Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trương Chinh

Nguyên quán Điền Lư - Bá Thước - Thanh Hóa

Hi sinh 9/12/1984

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trương Chinh

  Nguyên quán Điền Lư - Bá Thước - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Trương Chinh, nguyên quán Điền Lư - Bá Thước - Thanh Hóa hi sinh 9/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ trương chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trương chinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại vinh giang - Xã Vinh Giang - Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
 3. Liệt sĩ Trương Ngọc Chinh

  Nguyên quán Như Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trương Ngọc Chinh, nguyên quán Như Xuân - Thanh Hóa hi sinh 1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Trương Vĩnh Chinh

  Nguyên quán Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trương Vĩnh Chinh, nguyên quán Cẩm Thành - Cẩm Xuyên - Nghệ Tĩnh hi sinh 24/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...