Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Trường Thọ

Nguyên quán Hà Nam Ninh

Hi sinh 16/3/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Trường Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trường Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 16/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Ngọc Lũ - Xã Ngọc Lũ - Huyện Bình Lục - Hà Nam
 2. Liệt sĩ Đào Trường Thọ

  Nguyên quán Ninh Phong - Hoa Lư - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Đào Trường Thọ, nguyên quán Ninh Phong - Hoa Lư - Hà Nam Ninh hi sinh 26/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Lê Trường Thọ

  Nguyên quán Nhơn Thành - An Nhơn - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Lê Trường Thọ, nguyên quán Nhơn Thành - An Nhơn - Nghĩa Bình, sinh 1955, hi sinh 01/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thọ Trường

  Nguyên quán Nam Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Thọ Trường, nguyên quán Nam Thành - Yên Thành - Nghệ An, sinh 1951, hi sinh 10/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...