Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Từ Minh

Hi sinh 15/4/1975

Cấp bậc Trung sĩ

Đơn vị QĐ 4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Từ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Từ Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Từ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Từ Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 15/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Từ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại xã Long Tiên - Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Từ

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Từ, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1939, hi sinh 03/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...