Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tự

Nguyên quán Đức La - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Sinh 1925

Hi sinh 17/4/1947

Cấp bậc Tiểu đội phó

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tự

  Nguyên quán Đức La - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Tự, nguyên quán Đức La - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1925, hi sinh 17/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại Thành phố Vinh - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Công Tự

  Nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Công Tự, nguyên quán Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 30/07/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thạch - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mã Tự Bùi

  Nguyên quán Đàm Thủy - Trùng Khánh - Cao Bằng

  Liệt sĩ Mã Tự Bùi, nguyên quán Đàm Thủy - Trùng Khánh - Cao Bằng, sinh 1955, hi sinh 15/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...