Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tuấn Sơn

Nguyên quán Bình Minh - Thanh Oai - Hà Tây

Hi sinh 12/1/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tuấn Sơn

  Nguyên quán Bình Minh - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Tuấn Sơn, nguyên quán Bình Minh - Thanh Oai - Hà Tây hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Tuấn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tuấn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hồ Tuấn Sơn

  Nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hồ Tuấn Sơn, nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Nghệ Tĩnh hi sinh 13/11/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Hoàng Tuấn Sơn

  Nguyên quán Đồng Tiến - Hòa Bình

  Liệt sĩ Hoàng Tuấn Sơn, nguyên quán Đồng Tiến - Hòa Bình, sinh 1952, hi sinh 05/06/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...