Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Tuấn Tài

Nguyên quán Yên Phong - Yên Mô - Hà Nam Ninh

Sinh 1947

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Tuấn Tài

  Nguyên quán Yên Phong - Yên Mô - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Tuấn Tài, nguyên quán Yên Phong - Yên Mô - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Tuấn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tuấn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Tuấn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tuấn Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Tuấn Tài

  Nguyên quán ấp 4 Kt Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Lê Tuấn Tài, nguyên quán ấp 4 Kt Lê Minh Xuân - Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh, sinh 1958, hi sinh 11/11/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...