Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Phong

Nguyên quán Bình Định - Kiến Xương - Thái Bình

Hi sinh 08/04/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Phong

  Nguyên quán Nguyên Ân - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Phong, nguyên quán Nguyên Ân - Ngọc Lạc - Thanh Hóa hi sinh 19/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Phong

  Nguyên quán Ba Kháng - Mãi Châu - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Phong, nguyên quán Ba Kháng - Mãi Châu - Hoà Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Phong

  Nguyên quán Nguyên Ân - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Phong, nguyên quán Nguyên Ân - Ngọc Lạc - Thanh Hóa hi sinh 19/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Phong

  Nguyên quán Bình Định - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Phong, nguyên quán Bình Định - Kiến Xương - Thái Bình hi sinh 8/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...