Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Tài

Nguyên quán Mỹ Phước - Long Xuyên - An Giang

Hi sinh 30/05/1984

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Tài

  Nguyên quán Thanh Lương - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Tài, nguyên quán Thanh Lương - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1958, hi sinh 12/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Tài

  Nguyên quán Châu Cam - Phú Xuyên - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Tài, nguyên quán Châu Cam - Phú Xuyên - Hà Tây, sinh 1954, hi sinh 13/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Tài

  Nguyên quán Mỹ Phước - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Tài, nguyên quán Mỹ Phước - Long Xuyên - An Giang hi sinh 30/5/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Tài

  Nguyên quán Thanh Lương - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Tài, nguyên quán Thanh Lương - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1958, hi sinh 12/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...