Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh

Nguyên quán Kim Bôi - Hòa Bình

Hi sinh 16.04.1972

Đơn vị D1 - E2 - F3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
02 - Đường 28 thánh 3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
ĐT: 0563.861872

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh

  Nguyên quán Tân Phong - Kỳ Sơn - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh, nguyên quán Tân Phong - Kỳ Sơn - Hà Tây, sinh 1958, hi sinh 07/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh

  Nguyên quán Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh, nguyên quán Hà Tây hi sinh 30/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh

  Nguyên quán Kim Bôi - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Thạnh, nguyên quán Kim Bôi - Hòa Bình hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...