Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn An

Nguyên quán Thuận Thành - Vụ Bản - Nam Hà

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 16/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn An

  Nguyên quán Thuận Thành - Vụ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Bùi Văn An, nguyên quán Thuận Thành - Vụ Bản - Nam Hà hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn An

  Nguyên quán ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Văn An, nguyên quán ý Yên - Nam Định hi sinh 11/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...