Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Anh

Nguyên quán Ninh Bình

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Thanh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Anh

  Nguyên quán Số 12 Ngõ điền Thành phố Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Văn Anh, nguyên quán Số 12 Ngõ điền Thành phố Hà Nội hi sinh 03/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Anh

  Nguyên quán Điềm Hy - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Anh, nguyên quán Điềm Hy - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Anh

  Nguyên quán Điềm Hy - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Anh, nguyên quán Điềm Hy - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Anh

  Nguyên quán Số 12 Ngõ điền - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Văn Anh, nguyên quán Số 12 Ngõ điền - Hà Nội hi sinh 03/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...