Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Ba

Nguyên quán Đức Phổ - Quảng Ngãi

Sinh 1940

Hi sinh 6/1972

Cấp bậc U1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Ba

  Nguyên quán Đông Hoàng - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Ba, nguyên quán Đông Hoàng - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 28/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Bùi VănBa

  Nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi VănBa, nguyên quán Nhị Bình - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...