Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bản

Nguyên quán Thị trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Tây

Hi sinh 18/1/1969

Cấp bậc cơ sở giao liên tiếp tế

Đơn vị xã Hưng Thịnh - huyện Thống Nhất

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bản (Bàng)

  Nguyên quán Đông Quan - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Bản (Bàng), nguyên quán Đông Quan - Thái Bình, sinh 1938, hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Bản

  Nguyên quán Thị trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Bản, nguyên quán Thị trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Tây hi sinh 18/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 18/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...