Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Báu

Nguyên quán Quỳnh Phương - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh

Sinh 1954

Hi sinh 28 - 01 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Báu

  Nguyên quán Quỳnh Phương - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Báu, nguyên quán Quỳnh Phương - Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh, sinh 1954, hi sinh 28/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Vĩnh Hưng - Thị trấn Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...