Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bây

Nguyên quán Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai

Hi sinh 16/9/1948

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bây

  Nguyên quán Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Bùi Văn Bây, nguyên quán Tân Phong - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 16/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Bây

  Nguyên quán Kim Bôi - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Bây, nguyên quán Kim Bôi - Hà Tây hi sinh 26/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Bây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Bây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 16/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...