Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Bảy

Nguyên quán Ngọc Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

Sinh 1946

Hi sinh 11/6/1966

Cấp bậc Binh nhất

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bảy

  Nguyên quán Ngọc Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Bảy, nguyên quán Ngọc Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 11/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Đông - Thị xã Gò Công - Xã Gia Thuận - Huyên Gò Công Đông - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại xã Phú Kiết - Xã Phú Kiết - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...